En historie til, og så en avslutning:

Etter at jeg skrev om bønn og sykepleie på denne bloggen, fortalte en kollega meg en historie fra hun selv var i praksis på sykehuset. På avdelingen var en pasient kommet til livets siste fase. Pasienten var ikke lenger kontaktbar, men virket likevel urolig. Sønnen til pasienten var aleine om å sitte ved hennes side, og kollegaen min merket at han begynte å bli sliten. Hun tilbød seg derfor å sitte sammen med pasienten slik at sønnen kunne få ei pause. Dette takket sønnen ja til. Kollegaen min merket pasienten sin uro, og fikk en tanke om at kanskje hun kunne synge en salme for pasienten? Mens hun sang så hun at pasienten ble roligere, og tårer rant fra øynene til pasienten og ned på kinnet. Da sønnen kom tilbake, merket han at moren var blitt roligere. Han spurte kollegaen min vennlig: «hva har du gjort med moren min mens jeg var borte?»

Innledningsvis fortalte jeg om en oppvekst uten kristne tradisjoner, uten tro på Gud og uten bønn. Etter at jeg ble kristen har flere av mine besteforeldre gått bort. Min morfar var en mann som virket svært fredfylt de siste dagene han levde. På denne tiden jobbet jeg som sykepleier på en Lindrende enhet, og var blitt modigere i forhold til å snakke om tro og død. Så jeg spurte han hva han tenkte om døden. Han svarte at han hadde lært å be «Fader vår» av moren sin, og at han hvilte trygt i denne bønnen i livets siste fase. Sammen med mormor hadde han bedt denne bønnen mange ganger, og de hadde også bedt for barn og barnebarn. Dette var noe som jeg ikke hadde hørt før, og jeg kjente at jeg ble glad.

Da min farfar døde hadde farmor gått bort noen år tidligere. Vi skulle rydde i tingene deres og to ting dukket opp, som overrasket meg. Det ene var boka «Veien til Kristus.» Det andre var et bilde som farfar hadde tegnet av et stabbur hvor det var skåret inn tre kors over døren. Under bildet sto teksten: «Det var en makt som fanden og underjordingene ikke rådde med.» Dette bildet rammet jeg inn og det er blitt en kjær eiendel for meg. Boka har jeg også tatt vare på.

Hvor viktig er det å dele tanker om tro og bønn?

Etter at jeg ble klar over at besteforeldrene mine hadde hatt et nærere forhold til tro og bønn, enn hva jeg ble klar over var det særlig to tanker jeg satt igjen med. Hvorfor hadde de ikke fortalt om det? Kanskje ville det ha virket positivt inn i perioder av livet som jeg opplevde som vanskelige? Kanskje ville slike samtaler ha gjort at jeg tok andre og bedre valg?

Men, mest av alt satt jeg igjen med en takknemlighet og undring over i hvilken grad mine besteforeldre sin tro har virket inn på min tros – og bønnevei? Og kanskje har disse tankene vært medvirkende til at jeg skriver denne bloggen. Jeg har selv hatt glede av og blitt inspirert av å høre og lese andre sine erfaringer med bønn. Nå var det min tur til å dele noen av mine erfaringer.

Jeg vil avslutte blogginnleggene med å ønske lykke til med bønner av alle slag, på alle slags steder og til alle slags tider! Lykke til med å be og lete. Noen ganger vil du få svar og andre ganger vil du oppleve å måtte vente. Dører vil åpnes, noen ganger slik du hadde tenkt og andre ganger på helt andre måter.

Gud er alltid større. Gud er alltid våken. Gud er kjærlighet. Du går aldri aleine.

Takk til hver og en av dere som har fulgt og lest bloggen ❤ Takk for alle tilbakemeldinger! Disse har vært svært oppmuntrende. Med denne avslutningen er alle tekstene jeg skrev høsten 2018 publisert. Det vil nå bli en bloggpause fra min side, men det kan godt være at jeg tar opp igjen bloggingen en gang i fremtiden. Alt godt ønskes deg så lenge! ❤

Author: Stine Buxrud

Velkommen til denne bloggen! Våren 2019 delte jeg en del tekster her, under hovedoverskriften "Hverdagsbønn." Disse tekstene er også blitt til et hefte. I skrivende stund er vi kommet til påsken 2020, og jeg har skrevet noen nye tekster under en ny hovedoverskrift: "Hverdagsfred." De neste ukene vil bloggen oppdateres ukentlig med nye tekster. En gang i fremtiden ser jeg også for meg at jeg skal skrive tekster med hovedoverskriften "Hverdagsglede." Men, nå er det altså "Hverdagsfred" som gjelder. Jeg er blitt 49 år, og bor fortsatt på Åmot i Modum kommune. Gi meg gjerne en tilbakemelding på det jeg skriver på følgende mailadresse: stibux@online.no. Håper du kan ha glede og nytte av denne bloggen!