Kan man be om hva som helst?


«Vær ikke bekymret for noe!», står det i Filipperne 4, 6-7. «Men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Jeg mener at man i utgangspunktet kan be til Gud i alle slags situasjoner. I Salmene 66, 18-19 står det: «Hadde jeg hatt urett i sinne, ville Herren ikke ha hørt meg.» Gud er kjærlighet, og dersom vi ber om noe som er til skade for andre er det naturlig at han ikke lar dette skje. Selv har jeg opplevde at jeg har bedt for noe som jeg trodde var den beste løsningen, uten at dette har løst seg slik jeg håpet. I ettertid har det vist seg at situasjonen løste seg på en bedre måte enn hva jeg klarte å forutse. Gud ser alt i et større perspektiv enn hva vi klarer.

Jesus utfordrer oss ganske kraftig i Matteus 5, 43: «Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende! Men, jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel mot dem som hater dere og be for dem som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres Far i himmelen.»

Vi kan be om og for alt, men Gud utfordrer oss til en ganske så radikal kjærlighet. Har du bedt for din fiende, en som forbanner deg eller en som forfølger deg? Har du vært i en situasjon hvor du føler deg mobbet, utestengt eller urettferdig behandlet? Det første man tenker på er gjerne ikke at man ønsker å be for den som oppfører seg dårlig. Likevel er det nettopp dette Jesus ber oss om å gjøre. Det er vanskelig. Hva om vi tør å prøve?

Author: Stine Buxrud

Velkommen til denne bloggen! Våren 2019 delte jeg en del tekster her, under hovedoverskriften "Hverdagsbønn." Disse tekstene er også blitt til et hefte. I skrivende stund er vi kommet til påsken 2020, og jeg har skrevet noen nye tekster under en ny hovedoverskrift: "Hverdagsfred." De neste ukene vil bloggen oppdateres ukentlig med nye tekster. En gang i fremtiden ser jeg også for meg at jeg skal skrive tekster med hovedoverskriften "Hverdagsglede." Men, nå er det altså "Hverdagsfred" som gjelder. Jeg er blitt 49 år, og bor fortsatt på Åmot i Modum kommune. Gi meg gjerne en tilbakemelding på det jeg skriver på følgende mailadresse: stibux@online.no. Håper du kan ha glede og nytte av denne bloggen!